Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Substraty do biogazowni

Gospodarstwa rolne - biogazownie rolnicze:
 
  • odchody zwierzęce
- gnojowica
* z 1 tony gnojowicy bydlęcej można wyprodukować ok. 25 m3 biogazu
* z 1 tony gnojowicy świńskiej można wyprodukować ok. 36 m3 biogazu
- gnojówka
- obornik
- odchody drobiu
 
  • uprawy roślinne - biomasa o dużej zawartości węglowodanów
- kiszonka z kukurydzy
- sorgo sudańskie
- mieszanka zbożowa
- mieszanka zbożowo-strączkowa
- rośliny pastewne (trawy pastewne, np. życica trwała
- rośliny łąkowe (trawy pastewne, np. życica trwała, tzw. rajgras angielski Lolium perenne L.)
 
Substrat roślinny Plon masy świeżej dt/ha Biogaz m3/ha Energia GJ/ha
Kukurydza cała roślinna 300-500 4 050-6 750 87-145
Lucerna 250-350 3 960-4 360 85-94
Żyto 300-400 1 620-2 025 35-43
Pszenżyto 300 2 430 52
Burak cukrowy-korzeń 400-700 10 260 220
Burak cukrowy-liście 300-500 3 375 72
Słonecznik 300-500 2 430-3 240 52-70
Rzepak 200-350 1 010-1 620 22-37
(Źródło: Podkówka Z., Kiszonka z Sucrosorgo 506 w żywieniu bydła, www.nk.com)
 
W zasadzie każdy rodzaj biomasy roślinnej, z wyjątkiem roślin zdrewniałych, może być wykorzystany w procesie produkcji biogazu. To, co decyduje o wyborze konkretnego gatunku, to względy ekonomiczne i ekologiczne jego uprawy.
 
Gatunkiem, który zdominował sektor produkcji biogazu, jest kukurydza. Zdecydował o tym przede wszystkim wysoki potencjał plonowania tej rośliny (fotosynteza typu C4) oraz znajomość technologii jej uprawy, powszechna dostępność maszyn i urządzeń do jej produkcji.
 
Spośród gatunków, w których upatruje się obecnie alternatywę dla kukurydzy, na szczególną uwagę zasługuje sorgo sudańskie (Sorghum sudanese), którym z powodzeniem można zastąpić kukurydzę na terenach suchych, o dużym nasłonecznieniu, oraz życica trwała, tzw. rajgras angielski (Lolium perenne L.), którą charakteryzuje bardzo szybkie tempo wzrostu, ale również niestety duża wrażliwość na pleśń śniegową i niskie temperatury.
 
Plon zielonej masy Sucrosorgo 506 i kukurydzy (dt/ha)
  Rok 2004
rok normalny
Rok 2006
rok suchy
Sucrosorgo 506 914 483
Kukurydza (odm. Magister) 628 196
Sucrosorgo 506 + kukurydza 1:1 714 357
(Źródło: Podkówka Z., Kiszonka z Sucrosorgo 506 w żywieniu bydła, www.nk.com)
 
Sucha masa kiszonki sorgo: 265,2 g/kg
Sucha masa kiszonki kukurydzy: 277,4 g/kg
(Źródło: Brzóska F., Wartość pokarmowa i przydatność kiszonki z Sucrosorgo 506 w żywieniu krów mlecznych, www.nk.com)
 
Wydajność biogazu z zielonej masy roślin po 20 dniach fermentacji:
kukurydza: 530 - 750 m3/t suchej masy organicznej
sorgo cukrowe: 640 - 670 m3/t suchej masy organicznej
(Źródło: El Bassam N., Energy plant species, James and James Science Publishers, London 1998)
 
W celu ograniczenia uzależnienia wielkości plonów od warunków pogodowych, a tym samym zapewnienia dostępności biomasy roślinnej na potrzeby biogazowni, zaleca się stosowanie siewu współrzędnego, tzw. „mix cropping", który polega na wysiewaniu sorgo i kukurydzy na tym samym polu w tych samych rzędach, ale na różnych głębokościach (na dobrych glebach) lub w osobnych rzędach (zalecany w przypadku gleb średnich i lżejszych). Rozwiązanie to przynosi bardzo dobre rezultaty szczególnie w latach suchych. Dobór odpowiedniej proporcji ilości kukurydzy i sorgo warunkuje uzyskanie pożądanej wartości energii w plonie.
 
Oczyszczalnie ścieków
 
  • osady ze ścieków komunalnych
 
Zakłady przemysłowe
 
  • ścieki z zakładów:
- przetwórstwa spożywczego (rzeźni, mleczarni, przetwórstwa mięsnego, cukrowni)
- farmaceutycznych i kosmetycznych
- papierniczych
- odpady z przemysłu rolno-spożywczego:
- wywar z gorzelni
- młóto z browarów
- wytłoki z przetwórni owoców, chłodni, wytwórni soków
 
Składowiska odpadów komunalnych
 
  • frakcja organiczna na wy na terenach suchych, o dużym nasłonecznieniu, oraz życica trwała, tzw. rajgras angielski (Lolium perenne L.), którą charakteryzuje bardzo szybkie tempo wzrostu, ale również niestety duża wrażliwość na pleśń śniegową i niskie temperatury. 
 

Komentarze (0)

podpis

Partnerzy portalu biogazownierolnicze.pl